Privacy verklaring

Tuinzaak.nl neemt uw privacy zeer serieus. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Tuinzaak.nl met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door Tuinzaak.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Tuinzaak.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Hoe we uw informatie gebruiken
Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om de door bestelde producten te versturen naar het afleveradres. De informatie die wij via onze site aan u vragen is niet meer dan dat wij absoluut nodig hebben om uw bestelling en de eventuele correspondentie in goede banen te leiden. Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.
We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Beveiliging van informatie
We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Met wie kunt u contact opnemen
Mail naar
info@tuinzaak.nl indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor mededelingen aan u. Tuinzaak.nl zal naar aanleiding van een verzoek van elke geregistreerde bezoeker zijn of haar persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.
U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen
.

Volgende